Hakkımızda

Temel amacı kâr etmek olan endüstriyel gıda tekelleri insanlığın sağlığını ve geleceğini yok ediyor.
Salkım Kooperatifi olarak, halkın sağlıklı ve güvenli gıda ürünlerine ulaşması için bugünden atılan alternatif adımların bir parçası olmak için yola çıkıyoruz.

Sağlıklı ve güvenli gıdayı üreticiden tüketiciye ulaştırırken, ürünün fahiş fiyatlarla satılmasına sebep olan aracı unsurları ortadan kaldırmak, böylelikle hem üreticiyi hem de tüketiciyi korumak gibi bir amacımız var.
Üreticiler endüstriyel gıda tekellerinin çok yönlü baskısı altında yok edilmeye çalışılıyor. Doğal tohumun yerini GDO, doğal gübrenin yerini kimyasallar almış durumda.

Tohum, gübre, ilaç, toprak, pazar, kredi, teknolojik altyapı gibi pek çok avantajı olan tekellerin karşısında bizlerin en güçlü dayanağı ise “bilinçli toplumun dayanışma refleksi”ni oluşturabilmektir.

Bu noktada, küçük üreticilerin sağlıklı hasat yapmasına imkan sağlayacak şartlardan biri de, onların ürettiği ürünlerin ellerinde kalmaması, tüketicilere doğru kanallardan ulaşmasıdır. Tüccar ve stokçu zihniyetin karşısında kooperatiflerin bu anlamda bugünün yakıcı ihtiyaçlarından biri olduğunu düşünüyoruz.

Bu amaçlarla faaliyete geçen kooperatiflerin kendi aralarında bir dayanışma ağı oluşturması ise tüm toplum açısından umut verici.
Öncelikli amacımız, hem üreticinin hem de tüketicinin en insani haklarının korunmasını sağlayan bir işleyişe katkı koymaktır.
Bununla birlikte toplum sağlığını hiçe sayan, kâr edebilmek için her türlü hile ve usülsüzlüğü meşru gören anlayışın karşısında insani, doğal ve sağlıklı olanı toplumun kolektif katılımı ile yaşatabilmeyi önemsiyoruz.
Bu noktada;

– Kârın değil insan yaşamının, doğal dengenin ve doğadaki tüm canlıların yaşamını esas alan,
– Üretici ve tüketici arasında dolaysız bir ilişki kurmayı hedefleyen, bu ilişkiyi salt ticari bir ilişki olmaktan çıkartarak sağlıklı yaşam için ortak mücadelenin bir tarafı haline getiren,
– Kolektif karar alan ve aldığı kararları kolektif bir anlayışla hayata geçiren,
– İnsan odaklı bir faaliyeti aynı amaçlarla hareket eden diğer toplum kesimleri ile dayanışma içinde sürdüren bir anlayışın savunucusu olacağız.

– Salkım Kooperatifi

salkimkooperatif@gmail.com